Direksi Bank Termuda yang Menjabat Terlama secara Berkesinambungan