Kredit Tanpa Agunan Pertama yang Proses Pengajuannya secara Digital dan Mendapat Keputusan Seketika