Pagelaran Jurus Tunggal Tangan Kosong oleh Remaja Terbanyak