Pejabat yang Salat Berjamaah secara Berkesinambungan di Masjid Terbanyak