Peternak Ayam Pertama yang Menggunakan Peti Kemas untuk Membesarkan Ayam